Ismerd meg a szerzőt:
HARMINCDEKÁS PISTIKE
SZÍNHÁZI RUHÁJA
- Történetek -
MEGHÍVÓ


Harmincdekás Pistike színházi ruhája –
a körülbelül már „harmincdekás” magzatát hordó fiatalasszony feszültségekkel teli életének egy pillanatát ábrázolja. „Köznapi”, ugyanakkor groteszk és fájdalmas történet. A Pilátus című novella egészen elképesztő gyerekgyilkosság lélektani rajzával sokkol. A kötet minden írása a fiatalok, a gyerekek világában mozog. Az író is nagyon fiatal az elbeszélések születése idején, de nemcsak pályakezdő írásai sugalmazzák az örökösen visszatérő kérdést: a bűntelen gyereket miért bünteti még az Isten is?! Könyvének újabb keletű prózáiban Szávai Géza bepillantást enged saját sorsába, életébe is, műveinek gyerekvilága pedig (Csecsemőeposz) születésünk-kori érzékeny ősállapotunkig terjed: amikor nagyon törékeny lényekként vívjuk gigantikus küzdelmünket a létezésért.

ISBN: 978-615-5500-41-1
136 oldal
Ára: 2310 Ft.
kötött


Megrendelhető innen:
Kovács Péter: Tények félelmetes arca

FALBA ÉPÍTETT FORDULATOK

Szávai Géza: Harmincdekás Pistike színházi ruhája.
Pont Kiadó, Budapest, 2017.

Szávai Géza Harmincdekás Pistike színházi ruhája című kötete az író pályakezdő műveit gyűjti össze. Az alkotások a veszteség, a devalválódás, a gyanútlanság és a kiszolgáltatottság érzésvilága köré épülnek, az ember válságos pillanatait körvonalazva.
Pilátus című novellájában gyilkosságok sorozatát eleveníti meg Szávai. Pilátus, egy gyermekét vesztett öreg gazda, a szövetkezeti bolt lépcsőjén ülve emlékszik vissza egyetlen fia lemészárlására. Egy bosszútörténetet olvasunk, bűn és bűnhődés történetét. Szávai prózapoétikájának zsenialitása a novella fordulatában tör felszínre: a fián bosszút álló apát lelkiismerete nem hagyja nyugodni. Nadrágszíjával egy fára akasztja fel magát.
A kötet egy másik darabja a falba épített feleség balladáját dolgozza fel. A Kőműves Kelemen címet viselő elbeszélés egyaránt teret ad az elállatiasodás aspektusainak és a gyerekek felhőtlen jellemének. Alkotásában Szávai érdekes ellentéttel dolgozik, amely a hegy magassága és a munkára kényszerített, tizenkét kőműves dekonstrukciója között valósul meg. Figyelemre méltó, hogy a hegyen épülő várfal az öngyilkosság színhelyeként is feltűnik a műben. Nem sokkal azután, hogy Ráduly, a csalódott mester a mélybe veti magát, a megmaradó tizenegy munkás úgy dönt, hogy az első embert, aki a völgyből felmegy, befalazzák, bosszúból azért, amiért munkára kényszerítették őket. Amint azt a cím is elárulja, a történet nem kizárólag a meggyilkolt feleségről szól, hanem elsősorban Kőműves Kelemen drámájának ad teret. A férfi felesége, Anna az, aki elsőnek meglátogatja őket. Az író meghökkentő drámaisággal részletezi a befalazás jelenetét. Kelemen mindvégig beszélgetni próbál feleségével, és arra kéri Annát, hogy akkor is válaszoljon neki, ha fájdalmas is a folyamat. Ahogy a kövek mögé kerül a test, a falak is egyre magasabbakká válnak, mintegy síremléket állítva a feleségnek. Hitvese elvesztését követően Kelemen nem lesz képes többé faragni sem, csak keserűen mosolyog azon, hogy gyermeke a falak tövében játszik, és álmélkodik azok magasságán.
Szávai Géza kötetét azok figyelmébe ajánlom, akik fordulatokban, ellentétekben gazdag olvasói élményekre vágynak, valamint elég erősek ahhoz, hogy a tények félelmetes arculatával szembenézzenek.

Forrás: Helikon, Kolozsvár, 2018/ 12


VISSZA

Lapozz bele a könyvbe:

TARTALOM


HARMINCDEKÁS PISTIKE
SZÍNHÁZI RUHÁJA 5

PILÁTUS 15

FEHÉR FENYÕK 26

MOZITEREM

KÕMÛVES KELEMEN 41

TOJÁSOK 68

JELENLÉT

MOZGÓLÉPCSÕK 83

HUMÁN ÁRHIPELÁG

ÉGSZAKADÁS, FÖLDINDULÁS 114

CSECSEMÕEPOSZ

INVOKÁCIÓ 120

AZ ELTÛNT CSECSEMÕK 122

GYÕZTES 126


Látogatások száma 2017. 11. 15. óta:
2411