Ismerd meg a szerzőt:
KIVÉGEZZÜK
NAGYAPÁDAT

- regény -
REGÉNYES EST Marosvásárhely, 2015. nov. 11, Bernády Ház MEGHÍVÓ


A Gáspár testvérpár, az iszonytató betegségében korán elhalt Bence és a mindent túlélő Áron gyerekkora az egyenlőséget hirdető történelmi korszak – a kommunizmus – tombolásának idejére esik. De az egymást követő gyereknemzedékek sorsát mélyebben gyökerező erők, múltból rájuk szabadított, ösztönné szervült ítéletek játéka is meghatározza. Tovább élő „kivégzősdik” erőterében nő fel áldozat, hóhér, kibic, szemtanú – a mindenkori jelen örök szereplői –, emberéleteken át tör utat magának düh, bosszú, előítélet, szerelem.

A bátyját túlélő Gáspár Áron keservesen megtanulja, de a gyermekének tekintett félcigány kislány, Fruzsina még csak nem is sejti, hogy az életük: sosem lesz egyenlő életük idejével, nem lesz azonos megélt éveik történéseivel.

Szávai Géza pályakezdő regénye közel negyven év után is döbbenetesen idézi az akkori „közelmúltat” – folyamatos jelenként.

ISBN: 978-963-9957-74-9
Oldalszám: 184 oldal
Ára: 2625 Ft.
Kötve


Megrendelhető innen:2015 júniusában megjelent a regény hangoskönyv változata GÁSPÁRIK ATTILA erdélyi színművész előadásában. Általa új dimenziót kap e lüktető prózai mű.

ISBN: 9786155500107
Ára: 2540 Ft

Megrendelhető innen:Messzer László:
Kedvelt olvasmány fiataloknak
Progéria
* Szávai Géza: Progéria, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1982.

Egy kisregényt és hét novellát tartalmaz Szávai Géza most megjelent kötete*. A kisregény már címével találgatás elé állítja az olvasót, s a magyarázatot benne találjuk meg, amennyiben a gyermekkori testi és lelki fejlődés súlyos zavarait, a korai elöregedést jelöli. Esetünkben az eseményeket első személyben elbeszélő főhős korán elhunyt bátyja, Bence, a példakép szenvedett e betegségben, és személye, gondolkodásmódja, véleményei az élet dolgairól minduntalan visszatérnek, bár kevésbé befolyásolják hősünk életvitelét, döntéseit. Egy feltörekvő, a társadalomban érvényesülését kereső és megtaláló személyiség ő, aki akaratát kevés sikerrel tudja környezetére is rákényszeríteni s végül is megalkuszik nevelt lánya terveivel, így találja meg a már-már széthulló családban helyét s talán a boldogságát is.

Nagyobb hatást az olvasóra a novellák gyakorolnak, ezek mindegyike rendkívül csiszolt stílusban íródott, eszmeiségük áttetszően tiszta emberi törekvések hordozója, akár Arkhimédészről, akár a falusi Pilátusról vagy Kőműves Kelemen történetéről vall. Mert ezek a történetek valóban vallomások helyreállásáról, szépre, jövő-építkezésre törekvésekről. Mélyükön tragédiák sodorják az emberi sorsokat a megtisztulás irányába.

Igen komoly érdeme Szávai Géza írásainak, hogy sehol nem találunk bennük fölösleges jelzőt, hasonlatot, példaszerű fegyelem irányít itt mindent, a székely nyelvi ízek is éppen csak itt-ott tapinthatók ki, túlbeszélésnek nyomát sem leljük, érthető, ha a nyelvi tisztaságot, szépséget keresők örömmel veszik kezükbe ezt könyvet. Sok ilyen olvasmányt kívánunk magunknak.

Forrás: Fáklya (nagyváradi napilap)
1982-11-29


VISSZA

Lapozz bele a könyvbe:

Tartalom

(szoba, a szobában asszony)
(lesimítani a bajszot)
(győztesek)
1. ÍGY KEZDŐDÖTT A VILÁG
(arcok)
(fűszálak)
2. SERKEN
3. NYITOTT KÖNYV
4. ÖREGEDŐ KÉPEK
(villámlás)
5. KIVÉGZŐSDI
(általában én volnék a hóhér)
(kegyelem)
(simogatás)
(piramisok)
6. FÉLELMETES, FÉNYES MADÁR
7. FEJEMEN LENIN-SAPKA
(menyasszonytánc)
(robogás)
(kicsi-világ)
8. VÉDTELENÜL
9. ISTEN SZAKÁLLA
10. SZAVAK, MOCCANÁSOK
11. CSALÁDI FÉNYKÉP
Jegyzet

Látogatások száma 2014. 04. 23. óta:
20196