Ismerd meg a szerzőt:
MAKÁMASZÚTRA

Kisregények és nagyregények
az ideiglenes emberi érintkezések
zónájából


A Káma Szútra közismert, prózában írt mű a szerelemről, a makáma pedig olykor rímeket is használó prózai elbeszélés. Makámában mesélték-írták például az Ezeregyéjszaka történeteit – ahogyan erre Szávai Géza MAKÁMASZÚTRA című regényének egyik szereplője is emlékeztet. Épp csak ő rímnek tekint mindent, ami a világban, az emberi sorsokban ismétlődik, összecseng, egyik a másikra utal.
A MAKÁMASZÚTRA: egymással akár több emberöltő távolságból is „rímelő” emberi életek – évszázadnyi történetfolyam – foglalata. Párhuzamosan futó, vagy egymást keresztező életutak, egymásnak feszülő szenvedélyek, történetek, melyek együtt: történelemmé állnak össze. És hogy miként érintkeznek, „állnak össze” emberek, mikor az éppen zord történelemnek kiszolgáltatva a testükön kívül semmijük nem marad? Amikor már csak azt kísérelhetik meg „elolvasni”, hogy – sors, természet által – mi van a testükbe írva?
Regénybe rendeződő emberi sors-olvasatok foglalata Szávai Géza nagy ívű, szókimondó könyve.


Megrendelhető innen:
„A SZÜLEIM SZERETTÉK EGYMÁST?”

Villáminterjú Szávai Gézával, MAKÁMASZÚTRA című nagyregénye megjelenése alkalmából –


– Ismerős a szerelemnek szentelt klasszikus mű, a Káma Szútra, azt is tudjuk, hogy az Ezeregyéjszakát makáma formában, tehát olykor rímet használó prózában írták… Nyelvi leleményed, a MAKÁMASZÚTRA egy nagyregény címeként az erotika felé mutat?

– A MAKÁMASZÚTRA nem erotikus regény, bár az utalás nyilvánvaló. De feltennék én is egy olyan kérdést, amellyel mindannyian szembesültünk életünk folyamán. Engem is foglalkoztatott: „A szüleim szerették egymást?” Én (és te, és ő!) egy szerelem gyümölcse vagyok? Vagy pedig létezésem mögött csak a közönséges véletlen és „társult erői” húzódnak meg? Az én regényem is ilyen „pozícióból” szemléli az életet. Nem erotikus, hanem a sorsunkat mozgató, olykor titokzatos erőkre figyel.

– Az is világos már a fülszövegből, hogy a rím, mely a makáma kelléke, a regényben nem nyelvi kellék. Hőseid számára rím minden, ami ismétlődik, ami összecseng az életükben. És a Káma Szútra szóhasználatával is folyamatosan élsz…

– Könyvem a szó hagyományos értelmében: regény! Több nemzedék (évszázadnyi!) életét fogja át, és ennek érdekében a szavak is tágulnak. Imént említettem, hogy regényem, a Makámaszútra milyen „pozícióból” szemléli az életet. Nos, az ilyen és hasonló szavak ebben a regényben többet jelentenek. Alárendelődnek az elbeszélés, a történetmondás törvényeinek. A regény öt részre, öt „könyvre” oszlik, például a második rész címe: Csúcsok és pozíciók könyve. A negyedik rész címe: Testbeszédek könyve. Működik itt a többértelműség, persze, de lényege szerint folyik az élet, fájdalmas csúcsokat ostromol a proletárforradalom, megalázó pozíciókba süllyedve éli túl egy-két nemzedék az éppen aktuális diktatúrát. Ha úgy tetszik: megmutatkozik konkrét létezésünk történelmi erotikája.

– Tehát történelmi regénynek is tekinthető a Makámaszútra?

– Benne van az utóbbi száz esztendőnk, de nem mondanám kifejezetten történelmi regénynek, mert annyira kortárs, mai történések határozzák meg az elmesélt időt. Minden a mába vezet, minden éppen most fáj… A regény harmadik, mondhatni központi részének címe: Zónák könyve, a zónáké, amelyekben élünk, itt, Bukarest és Budapest között, az ide-oda rendelt erdélyi világban, az ide-oda csatolt kelet-európai zónában. Európában, Ázsia és Amerika között folynak az élettörténetek. A mi egyedi történeteink.

– Köszönjük a beszélgetést, és sikert kívánunk a marosvásárhelyi bemutatóhoz*. (nmk)

Szávai Géza MAKÁMASZÚTRA című nagyregényének bemutatója: október 17-én délután 17 órakor a Bernády Házban. A szerzőt faggatja: Gáspárik Attila. Közreműködik Berekméri Katalin színművésznő

Melléklet: Szávai Géza portré (Henning János fotója) és a MAKÁMASZÚTRA borítója

Forrás: NÉPÚJSÁG (Marosvásárhely), Múzsa melléklet, 2016, október 15.

Forrás: NÉPÚSÁG
2016-10-15


VISSZA

LAPOZZ BELE A REGÉNYBE:

(A MAKÁMASZÚTRA öt könyvből áll, a könyvek címére kattintva olvasható az illető könyv tartalomjegyzéke)

__________________________________

________________________________

____________________________________

___________________________________________Látogatások száma 2017. 01. 04. óta:
8767