Ismerd meg a szerzőt:
MAKÁMASZÚTRA

Kisregények és nagyregények
az ideiglenes emberi érintkezések
zónájából


A Káma Szútra közismert, prózában írt mű a szerelemről, a makáma pedig olykor rímeket is használó prózai elbeszélés. Makámában mesélték-írták például az Ezeregyéjszaka történeteit – ahogyan erre Szávai Géza MAKÁMASZÚTRA című regényének egyik szereplője is emlékeztet. Épp csak ő rímnek tekint mindent, ami a világban, az emberi sorsokban ismétlődik, összecseng, egyik a másikra utal.
A MAKÁMASZÚTRA: egymással akár több emberöltő távolságból is „rímelő” emberi életek – évszázadnyi történetfolyam – foglalata. Párhuzamosan futó, vagy egymást keresztező életutak, egymásnak feszülő szenvedélyek, történetek, melyek együtt: történelemmé állnak össze. És hogy miként érintkeznek, „állnak össze” emberek, mikor az éppen zord történelemnek kiszolgáltatva a testükön kívül semmijük nem marad? Amikor már csak azt kísérelhetik meg „elolvasni”, hogy – sors, természet által – mi van a testükbe írva?
Regénybe rendeződő emberi sors-olvasatok foglalata Szávai Géza nagy ívű, szókimondó könyve.


Megrendelhető innen:
Bán Magda: Az ideiglenes érintkezések zónájában

Makáma káma-szútra Bán Magda könyvajánlója

Rövid emlékeztető a cím értelmezéséhez: MAKÁMA: arab irodalmi műfaj, amit a 10. évszázadban hoztak létre és fejlesztették tökélyre. Rímes, ritmikus próza, anekdotikus történetet mesél el, később tanító célzatú történeteket is írtak. A magyar irodalomban Arany János A poloska című műve is makáma formában készült.
KÁMASZÚTRA: ősi szanszkrit nyelvű összefoglalója az emberi szexualitás kultúrájának, Vátszjájana indiai filozófus gyűjtötte és dolgozta át az életre tanító művé.
SZÚTRA: rövid tőmondatokban fogalmazott próza. Ez a korabeli tudományos értekezések formája volt, , a fejezetek végén két soros, a költői nyelv töménységét segítségül hívó sommás bölcsességekkel.

Tudomásunk szerint az elmúlt két évezredben még soha senki nem kapcsolta össze a makámát és a kámaszútrát sem formailag, sem tartalmilag. Az értelmezést kiegészíteném a ma-kámaszútra olvasatra is, hiszen Szávai Géza regénye a huszadik század fordulatokban bővelkedő kelet-európai történetét követi nyomon, több nemzedéken keresztül. Magyarok, románok, németek egymásba kapcsolódó sorsát iróniával, szeretettel mutatja be. A szerző öt könyvben, 450 oldalon, rövid fejezetekre tagolva mesél áradó kedvvel az (első) világháborútól napjainkig. Szereplői a daliás Aurelian Stefanescutól a szépasszony Pompéry Konstanciáig, a táncos lejtésű Perle Miciig a budapesti, bukaresti, segesvári és székelykeresztúri élet jellegzetes figurái. A könyv egyik főhőse Farkas Géza – az író alteregója. A róla szóló fejezetek személyes hangúak, a szereplő gondolataiba, vágyaiba is betekintést enged. A kisgyerekkor emlékei, a kis és nagykamasz fiú ismerkedése a körülötte lévő világ és a szerelem fogas kérdéseivel megható történetekben gazdag szöveg. Az ő gyerekkori barátja, Korom Róbert ( az író másik alteregója) sorsa mélyen beleívódik az olvasó emlékezetébe. A két barát személyisége, életlátása ad összességében egy bonyolult , izgalmas szellemiséget.

A lelki, testi szerelem ábrázolása persze nem hiányozhat a regényből. Mondhatni, a férfi nemiszerv főszerepet játszik, sőt, van olyan szereplő, Ovidiu Berenga, a költő, aki e nemes szerv fotójával szeretné megtalálni élete párját. 15 másolat, 15 esély. Ennyit enged magának zsenge ifjú korában.

A regény a férfiúság regénye avagy a nőiség könyve? Érdekes módon a sok- sok sors és mentalitás a nők felé billenti a mérleget. A nők vonzók, kacérak, szenvedélyesek, higgadtak és pragmatikusak, a férfiak mintha kiszolgáltatottabbak, esendőbbek és mulatságosabbak lennének. Róluk írva vaskosabb a nyelv. Akár durvák, akár gyengédek, a nő, akire vágynak, akit szeretnének megkapni – irányítja sorsukat.

A Makámaszútra alcíme: Kisregények és nagyregények az ideiglenes emberi érintkezések zónájában. Szávai Géza már egyszer a Valaki átment a havon című kötetének alcíméül a Kisregények és nagyregények meghatározást adta. Hogy ez mit jelent, az olvasó megtapasztalja: egy-másfél oldalon nagyregényre való témát sűrít össze. Ezzel a kötettel kezdődött az addigi életmű rendszerezése, a gondolatok, életrajzi vonatkozású írások sora. Az emlékezetes Székely Jeruzsálem, az Aletta bárkája, a Múlt évezred Marienbadban motívumai vissza-vissza térnek Szávai prózájában. A Csodálatos országokba hoztalak valamint a Kivégezzük nagyapádat történeteinek világa ebben a regényben is megtalálható. Erdély, a kelet Svájca, Bukarest a kelet kapuja, azaz egyúttal Európa kapuja is. A Makámaszútra tehát Szávai eddigi műveinek folytatása és egyúttal összegzése is. A kötet szerkezete fragmentált, sok kicsi fejezetre osztódik, a lineáris történetmesélés helyett a mozaikos szerkezetet követi, a végén az olvasóban állnak össze a teljes családregények valamint az egyéni sorsok alakulása, ahogy telik a történelmi idő. Az alcím folytatása: az ideiglenes érintkezés zónájában. Ez a megfogalmazás tágas, hiszen az emberi érintkezés mindig ideiglenes. Az ideiglenességek folyamata adja ki az emberi életet.

De vajon hol vannak a rímek Szávai ritmikus prózájában, amit a műfaj megkövetel? A rímek a történetekben vannak, a párhuzamos sorsok hasonló vagy éppen ellenpontozó fordulataiban, valamint a szeretkezések állandó változatossága. A múlt század embereinek alapélménye, hogy „mindent elvettek tőlünk”. Ez a háborúk, rendszerek váltakozásának summája. Amit nem vehettek el az emberektől, az a jóízű, ellenzéki tartalmú dugás. Aminek vége lett a nagy Kondukátor halála után – gondolják a regény szereplői. Tehát a szexualitás, a személyes szabadság végső menedékét jelentette számukra.

Ebben egyetemesen egyet értenek a hol kisebb, hol nagyobb országok lakói a multikulturális térben, amelyben a román a magyarokat és a szászokat szidja, ők pedig viszonzásul leszólják a magyarokat, így megy ez már emberemlékezet óta. Mégis együtt élnek, nem csak egymás mellett, ha békén hagyják őket. Ez Szávai Géza műveinek egyik fontos mondandója. A másik alapvetése: nézzük a világot, az emberi természetet kíváncsian és némi iróniával, máris jobban érezzük magunkat.

Forrás: Új Könyvpiac
2016-12-01


VISSZA

LAPOZZ BELE A REGÉNYBE:

(A MAKÁMASZÚTRA öt könyvből áll, a könyvek címére kattintva olvasható az illető könyv tartalomjegyzéke)

__________________________________

________________________________

____________________________________

___________________________________________Látogatások száma 2017. 01. 04. óta:
8769