@    
Látogatások száma 2011. április 10- től:
43286
Ismerd meg a szerzőt:


5. kiadás: 2013


4. magyar kiadás, 2011


2011


3. kiadás: 2008


Román ny.: 2008


2. kiadás: 2001


Első kiadás: 2000Megrendelhető innen:
SZÉKELY JERUZSÁLEM
Esszéregény az identitásról
A könyv fotóiból készült kiállítás
a Frankfurti Könyvvásáron

V. Bálint Éva: Székely Jeruzsálem

Szávai Géza ötvenéves és a székelyföldi Küsmödön született. A nyolcvanas évek végén települt át Budapestre és már több éve vezeti sikeresen feleségével, Ilonával együtt a Pont Kiadót. Több elbeszéléskötete és regénye látott eddig napvilágot. Most a karácsonyi könyvvásárra A Székely Jeruzsálem című esszéregényével jelentkezett. Ezt a műfajt jelölte meg ő, az olvasó viszont elbizonytalanodik a műfaj meghatározásán, mert lehet ez szociográfia, történelmi regény, akár tankönyv és sok minden más.

Ahogy a szerző írja: Erdély legendásan toleráns földjén - ahol több nemzet él sok évszázada egymás mellett - a XVI. század végén a zsidók hitére tért át egy magyar közösség. Lelki zsidóknak vallották magukat. A hitújítás lázában Péchi Simon és követői olyannyira rátaláltak az Ótestamentumra, hogy átvették a zsidó szertartásokat. És ezzel elkezdődött a vérségileg nem, de „lelkileg zsidó” székelyföldi emberek szinte hihetetlen története; a székely zsidózók vagy székely szombatosok - így nevezte őket az erdélyi köznyelv - vallásalapító (inkább: átvevő) útkeresése.

A székely zsidózok hite néhány év alatt meghódította Erdélyt, de végül a „bevett vallások” mellett nem tűrték meg, századokon át üldözték a székely szombatosokat, s mire az ezernyolcszázas évek végén a szabad vallásgyakorlás rájuk is érvényessé vált - már csak két székely faluban őrizték a hitet. A huszadik század negyedik évtizedében csupán Bözödújfaluban (a „székely Jeruzsálemben”) élt néhány zsidózó család - aztán jöttek a zsidótörvények… Valóban ótestamentumi, kemény és zord sors verte a székely zsidózókat. A nyolcvanas évekre három-négy öregasszony maradt hű a hitéhez… Aztán a falu is Ceausescu faluromboló politikájának áldozatául esett. Hiába mentek a székely Jeruzsálem lakói Bukarestbe, hogy a diktátortól kegyelmet könyörögjenek a településnek - kiköltöztették őket házaikból, és a falut elárasztották vízzel.

Szávai Géza könyve szépen megírt „kármentő” esszéregénye, fotókkal dokumentálva, izgalmas olvasmány, látlelet a hűségről, a hagyományról s nyomozás az identitás határvidékén.

Forrás: in: Magyar Hírlap (Budapest)
2000-12-20


VISSZA

Lapozz bele a könyvbe:

Bevezetés

Saját arcunk

Történelmietlen sorok a lelkiismeretről

Egy az Isten - akit keressünk

Egy táj megközelítése

Emberek - történelmen kívül

Egy táj a történelemben

Tragédiák és komédiák a világ közepén

Keletről a fény

Földhözragadt csoda

Ézsaiás 56

A conscientia határai

A kötődés körei

Istenek, emberek, gyerekek

"Fenekéből minden fundamentumot felhántak"

Huszadik századi metaforák, mítoszok, kalkulusok

Könyörgés fegyver ellen

A személyesség határai