Ismerd meg a szerzőt:

A VÍGESZTENDŐ egy erőteljesen körvonalazódó humor-enciklopédia „tengelye” – és vígan forog körülötte minden, „miről tudni érdemes”. Ez a robusztus világérzékelés a teljességre tör.
„Az volna tragédia, ha az embernek nem lenne humora!”
VÍGESZTENDŐ
a humor körforgása a természetben
ÚJÉVTŐL ÚJÉVIG


Kecskemét, 2015 február 13, Művész KávézóSzávai Géza fontosabb regényei nem a „humor jegyében” fogantak, de a szerzőt pályája kezdetétől kitartóan foglalkoztatja az emberi természet mélyén meghúzódó derű.

„A humor előfordulása a természetben című tanulmányában Arisztotelész kifejtette, hogy ahol kacagás-lelőhelyre bukkantak a világban, ott a nevetés kellékeként szükségképpen embert is találtak.
Mivel kacagás nincs ember nélkül, ebből a nagy görög tudós véleménye szerint az következik, hogy az emberiség fennmaradása szükségszerűnek látszik. Mert kár lenne, ha a humor kiveszne a Földről. A gyémánt az ember nélkül is tovább ragyog, vagy a mélyben rejtőzik és tökéletesedik, de a kacagáshoz ember szükségeltetik.”Megrendelhető innen:


URAM, ADJ VÍGESZTENDŐT!
És tekintsed kérésünket imádságos petíciónak, amelyet sokan aláírtak. És folyamatosan csatlakoznak a népek, jobb népek is, akik például himnuszokat írnak, és benne víg esztendőt kérnek a népnek.

Bizony, Uram, egyetlen víg bizonyosságunk: az esztendő. Amit vígan köszönünk neked. Víg-petíciónk aláírói között akadt, aki „vidulj, gyászos elme, megújul a világ” ígéretével kecsegtetett, ami azóta sem stimmel. Mert a világ nem, ámde az esztendő rendszeresen, másodpercre pontosan megújul. Az esztendő-tudományok víg művészei, a calendariusok víg bizonyosságával javítunk régebbi petíciónkon: „száz víg vasárnap mellé / száz víg hétköznapot”. Calendáriusi vígelszámolásban, Uram, adj víg esztendőt, benne víg minden napot! Hozzád intézett vígpetíciónkat a vígelméjű François Rabelais mesternek dedikáljuk, aki vígérvényesen kimondá: „Kalendáriuma csak a trogloditának nincs. Értelmes földi lény kalendáriumot olvas, hogy megtudja a lényeget a világról. ”

Adj Uram, víg esztendőt, hogy François Rabelais vígrendelete szerint vigadhassunk a vígítéletig. És tovább. Mindörökké.

Szarka Károly (Librarius)


TARTALOM

A tartalmas könyvek végén TARTALOM van, a Vígesztendő tehát tartalmas könyv. Ezen túlmenően pedig javasoljuk a víg olvasónak, hogy az egész könyvet tekintse TARTALOM-nak, azt böngéssze. Az alábbi tartalomjegyzékben ezért csak „válogatott” – eligazító – címjegyzéket adunk, hogy gyorsabban tájékozódhass, oh Víg Olvasó a tartalomnak tekintett tágas Vígesztendőben.

URAM, ADJ VÍG ESZTENDÕT
Az Óbudai Regényipari Egylet Kalendáriuma
A KÕBE VÉSETT NAGYKÖNYV – Tutididész bárkái
Az ember humora (A tutididészi szigetvilág)
AMIKOR KITÖRT A NAGY NEVETÉS – A szent humor
Az Újév elmélete
A humorerősség és mértéke Magyarországon
JOGVIGALOM
A vígesztendő elmélete
Ahogy a jog fütyül
Ahogy a történelem fütyül
ART urak könyve
A válasz (mindenre): ÁPRILIS
Hahó, itt március harminckattó
MENNYEK ÉS POKLOK
Locsolkodó HADAK ÚTJA
Kiszámítjuk Háry Jánost


Minden napra Víg Újévet!


Látogatások száma 2015. 01. 06. óta:
9983