Ismerd meg a szerzőt:
KIVÉGEZZÜK
NAGYAPÁDAT

- regény -
REGÉNYES EST Marosvásárhely, 2015. nov. 11, Bernády Ház MEGHÍVÓ


A Gáspár testvérpár, az iszonytató betegségében korán elhalt Bence és a mindent túlélő Áron gyerekkora az egyenlőséget hirdető történelmi korszak – a kommunizmus – tombolásának idejére esik. De az egymást követő gyereknemzedékek sorsát mélyebben gyökerező erők, múltból rájuk szabadított, ösztönné szervült ítéletek játéka is meghatározza. Tovább élő „kivégzősdik” erőterében nő fel áldozat, hóhér, kibic, szemtanú – a mindenkori jelen örök szereplői –, emberéleteken át tör utat magának düh, bosszú, előítélet, szerelem.

A bátyját túlélő Gáspár Áron keservesen megtanulja, de a gyermekének tekintett félcigány kislány, Fruzsina még csak nem is sejti, hogy az életük: sosem lesz egyenlő életük idejével, nem lesz azonos megélt éveik történéseivel.

Szávai Géza pályakezdő regénye közel negyven év után is döbbenetesen idézi az akkori „közelmúltat” – folyamatos jelenként.

ISBN: 978-963-9957-74-9
Oldalszám: 184 oldal
Ára: 2625 Ft.
Kötve


Megrendelhető innen:2015 júniusában megjelent a regény hangoskönyv változata GÁSPÁRIK ATTILA erdélyi színművész előadásában. Általa új dimenziót kap e lüktető prózai mű.

ISBN: 9786155500107
Ára: 2540 Ft

Megrendelhető innen:A Kivégezzük nagyapádat című regénnyel indítjuk Szávai Géza pályakezdő prózai műveinek újrakiadását. A Kivégezzük nagyapádat a szerző első regénye, 1977-ben fejezte be, megjelentetésének sem a „történelmi pillanat”, sem a fiatal író irodalomkritikusi tevékenysége és személye körüli viták nem kedveztek. (Sokfelé ágazó, éles hangvételű kritikai munkássága érzékenységeket sértett, heves vitákat kavart. Ezek dimenziói jól érzékelhetőek Szávai Géza – honlapján is hozzáférhető – esszékötetének több fejezetében: Torzmagyar. Helyzettudatok – és irodalmunk egyetemessége, PONT Kiadó, 2004; Torzmagyar
A Kivégezzük nagyapádat évekkel a megírása után jelent meg a szerző „történetek” alcímű prózakötetében (Progéria. Történetek, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1982). A mostani, második kiadásban az író megváltoztatta a regény eredeti címét (Progéria), és néhol stiláris javításokat is végzett a mű szövegén.
Első megjelenése idején több „történettel” egy kötetben szerepelt a regény, de a korabeli kritikai visszhang külön is kitért rá.

Az Igaz Szóban megjelent tanulmány szerint: „Szabó Dezső óta senki sem robbantotta ennyi indulattal a ‘székely falu’ s általában az erdélyi falu mítoszát.” (Szász László: Indulatos monológok, Igaz Szó, Marosvásárhely, 1983/8. sz.)

Az UTUNK kritikája szerint: a regény főhősének „sorsa közössége sorsának metaforájává válik…”
(Beke Mihály András: Progériánk, UTUNK, Kolozsvár, 1983. február 18.)
A szerző honlapján, a Kivégezzük nagyapádat külön site-ján a regény első kiadásának teljes kritikai visszhangja elolvasható (A Kiadó)

Forrás:
0000-00-00


VISSZA

Lapozz bele a könyvbe:

Tartalom

(szoba, a szobában asszony)
(lesimítani a bajszot)
(győztesek)
1. ÍGY KEZDŐDÖTT A VILÁG
(arcok)
(fűszálak)
2. SERKEN
3. NYITOTT KÖNYV
4. ÖREGEDŐ KÉPEK
(villámlás)
5. KIVÉGZŐSDI
(általában én volnék a hóhér)
(kegyelem)
(simogatás)
(piramisok)
6. FÉLELMETES, FÉNYES MADÁR
7. FEJEMEN LENIN-SAPKA
(menyasszonytánc)
(robogás)
(kicsi-világ)
8. VÉDTELENÜL
9. ISTEN SZAKÁLLA
10. SZAVAK, MOCCANÁSOK
11. CSALÁDI FÉNYKÉP
Jegyzet

Látogatások száma 2014. 04. 23. óta:
20197