@

SZÉPPRÓZA
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
regény
Esszéregény
Utójáték, regény
Kisregény
Regény
Elbeszélések
Regény
Történet - töredékekben
Regény
Történetek

ESSZÉKÖTETEK

A nyelv és a vers születése
A kisgyermek és a valóság
Vázlatok a gyermek világáról
Napi kritikák


MESEKÖNYVEK
Mesterdetektív-történetek gyerekeknek
Meseregény
Meseregény
Két meseregény
Meseregény
AMIÉRT ÉLÜNK (Sorsmetszetek) – a szerző ifjúkori műveit közreadó kötetek sorába illeszkedik. A kötet szerkezeti ívét képező „sorsmetszetek” legrégibb rétege Szávai Géza gyerek- és zsenge ifjúkorából származik. A legutolsó „metszet” pedig Budapesten született. Kiadói szempontból talán le is zárja az „ifjúkori művek” sorozatát az AMIÉRT ÉLÜNK. Többszörös visszacsatolással, meglepetésekkel – előttünk! – épül ez a sodró erejű könyv, éles valóságmetszetek rajzásában tárul elénk, amit MEGÉLÜNK, amit TÚLÉLÜNK, és amibe BELEHALHATUNK. A kötet site-ja folyamatosan frissül.
HARMINCDEKÁS PISTIKE SZÍNHÁZI RUHÁJA – a szerző (nagyon!) fiatal kori írásaiból nyújt ízelítőt. Van a válogatásban novella, amely már bekerült előző kötetekbe, de van itt olyan korai – majdnem kamaszkori – írás is, amely most jelenik meg először. A szerző azért ragaszkodik ezekhez a mondhatni „zsengékhez”, mert kiválóan érzékeltetik bizonyos „témákhoz” való töretlen ragaszkodását. A kötet újabbi, egészen friss írásaiban sem tud elszakadni a kiszolgáltatott kisgyerekek világától, amit a CSECSEMŐEPOSZ ciklus-cím is jelez. kötet site-ja folyamatosan frissül.
A LÁBNYOMOK láncolata – izgalmas „történetlánc” – talányos, olykor titokzatos eseményeket fog át. A vallatótiszt Bálint Andrásnak és feleségének, Keller Évának az öngyilkossága, a fél életét katonai táborokban és börtönökben töltő Koma (Ráduly József) életútja köré sorakoznak az események „nyomai”. A körkörösen vagy inkább spirálisan alakuló történet (visszatérő szereplőkkel-színhelyekkel) átível a huszadik századon, forradalmakon, háborúkon, magánéleti fordulatokon, amelyek emlékezetes „nyomot hagytak” a szereplők és közösségeik életében. A kötet site-ja folyamatosan frissül.
A különös MAKÁMASZÚTRA regénycímből a Kámaszútra ismerősen hangzik… A makáma pedig az a próza-hangvétel, amelyen például az Ezeregyéjszakát írták. Erre is emlékszünk gyerekkorunkból. Szávai Géza nagyregénye „ismert” életünk zónájából térben is messzire nyújtózik: egyik főhős (Farkas Géza) nagyanyja kilenc éve kislányként érkezik haza Amerikából az első világháború kitörése előtti Magyarországra. Ötven évvel később unokája a szocialista világból kelet, Vietnám felé menekülne, hogy onnan Nyugatra szökjék, és a „szabad világban” Ingeborg Hauserrel találkozzék. Ugyanakkor ez a térben kiterjedő „világregény” az emberi lélek és közösségi történések mélyére ás. Az öt könyvre tagolódó MAKÁMASZÚTRA évezredes elbeszélői eszközöket megújító, sodró erejű kortárs regény. A site-ja folyamatosan frissül.
Hová tűnt az emberek életéből a SZENT HUMOR? Hol, merre, miként lappang? Szávai Géza VÍGESZTENDŐ című könyve a létérzékelés hajdani teljességét idézi, amelyben természetes volt a derű, és sérthetetlen „hatalom” a nevetés. A VÍGESZTENDŐ sodró olvasmány, derűt csiholó látványok sora. Lenyűgöző „vígelszámolás” a helyzetünkről (VÍGÜNK VAN?!), amely, mint tudjuk, éppen fokozódik. A könyv SITE-ja folyamatosan frissül.
Groteszk és kegyetlen – kitörölhetetlenül emlékezetes – lélektani helyzetet emelt regénybe fiatal íróként Szávai Géza (Oszlik a bál / Utójáték). Ebből a (több idegen nyelven is megjelent) regényéből írta a szerző az AKIT ÁTVISZNEK A HEGYEN című „egész estét betöltő színjátékát”. A 2014-ben a magyar dráma napjára megjelent kötet site-ja folyamatosan frissül.
A Kivégezzük nagyapádat a szerző első regénye, 1977-ben fejezte be, megjelentetésének sem a „történelmi pillanat”, sem a fiatal író irodalomkritikusi tevékenysége és személye körüli viták nem kedveztek. A könyv a 2014. évi Ünnepi Könyvhétre jelenik meg. Külön site-ja elérhető.
Rútnak vallott közelmúltunk után: BEVEZETÉS A SZÉPBIRODALOMBA?
Szávai Géza könyve, A NAGY ÁTMENETELÉS 1989-ben „kezdett születni”. A szerző több álnéven publikálta vidám rajzait, „vígregényeit”, és negyedszázad múltán bocsátja közre groteszk „képes vígeposzát” a rendszerváltásról. A könyv site-ja is elérhető.
Már kapható a könyvesboltokban, és megrendelhető postán, interneten a Csodálatos országokba hoztalak, Szávai Géza új regénye. A könyv site-ja is elérhető.
A 2011 évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelent a SZÉKELY JERUZSÁLEM francia nyelvű kiadása: LA JÉRUSALEM SICULE.
A könyvnek szentelt site is elérhető.
Látni és rajzolni is velünk, tőlünk, felnőttektől tanul a kisgyerek. Miközben rögzíti amit (és ahogyan!) lát, néha döbbenetes kifejező erővel közli gondolatait, érzéseit, fogalmazza meg „közérzetét a világban”.
Ezeket a magánemberi élmémyeimet szerettem volna közösségi élménnyé kiáltani három évtizeddel ezelőtt, amikor elhatároztam, hogy Gyermekvilág trilógiát írok. „Tegyük szellemi élményünkké a gyermeket!”, hangoztatom azóta, már nem csupán apaként, hanem íróként, szerkesztőként, aki gyerekek ezreivel, tízezreivel írtam-rajzoltam-meséltem közösen. A hazugság forradalma (a kisgyermek és a valóság) a mese születését járta körül, a Ribizlikávé (a gyermek nyelve és világa) a szavakból épített világ sziporkázását mutatta fel, a Láss csodát! pedig a gyermekrajzokban tetten érhető „értelmi és érzelmi látást”, a rajzban-gondolkodást vizsgálja.

A könyv megrendelhető innen!


2009. Karácsonyára jelent meg a Ribizlikávé (a gyermek nyelve és világa) c. könyvem. Borítóján én feszítek, ölemben három éves kislányommal, Eszterrel. Szekeret és lovat (harminc évvel később) Eszter középső kislánya, Rebeka rajzolt. A könyvnek már utánnyomása is van, külön site-ja is..

A 2009. könyvhétre megjelent MÚLT ÉVEZRED MARIENBADBAN című regény külön site-ja...
2008 decemberében megjelent, bővebben lásd itt
Kisregények és nagyregények
a 2008 nyarán megjelent
VALAKI ÁTMENT A HAVON című kötetben.
Bővebben: a könyvnek szentelt külön site-on


Megrendelhető:
Székely Jeruzsálem románul
és (harmadik kiadása:) magyarul


Amíg meg nem írtam, és amíg meg nem jelent, a Székely Jeruzsálem volt - ha lehet így mondani - írói létem fixa ideája.
Miután magyar nyelven megjelent (2000-ben első, 2001-ben második kiadás), azt éreztem: addig egyetlen más nyelven sem szabad kiadni, ameddig román nyelven nem lesz hozzáférhető. Ha magyar nyelven szembesítettem önmagunkat (minket: magyarokat!) a másokat és magunkat is megnyomorító ösztöneinkkel, akkor most már az engem és "néptöredékemet" megnyomorító románokat is szembesíthetem mindazzal, amivel nem (voltak) hajlandóak szembenézni.

Megrendelhető:
Persze, románul kiadni a Székely Jeruzsálemet, kb. olyan elképzelésnek tűnhet, mintha a törököktől várnánk el, hogy lefordíttassák és kiadják az Egri csillagok-at.
A PONT viszont több-nyelvű kiadó, lefordíttattuk a Székely Jeruzsálemet románra (Alexandru Skultéty, a Humanitas kiadó szerkesztője küzdött meg a szöveggel) - és az Európai Unió "Kultúra keretprogramjának" logójával jelent meg.
Örülnék, ha (romániai) magyar értelmiségiek is ajándékoznák román barátaiknak a román nyelven megjelent könyvet.

A könyv külön site-ja már elérhető!

BEMUTATÓ
A Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Intézetében
(Str. Batistei, nr. 39) fogjuk bemutatni a Ierusalimul Secuiesc-et és a Székely Jeruzsálem-et (magyar nyelvű 3-ik kiadását)

2008 április 8-án,
délután 18,00 órakor


MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Elindult az ALETTA BÁRKÁJA (site)!

2006 őszén megjelent (november 8-án mutattuk be az Írók Boltjában)
ALETTA BÁRKÁJA
című regényemnek külön site-ot indítottunk a honlapon. El lehet olvasni a könyv részletei mellett a róla megjelent-megjelenő kritikákat, meg lehet hallgatni szövegrészeket színészek előadásban (Hámori Gabriella, Pregitzer Fruzsina). STB, STB

2007 márciusában megjelent a könyv második kiadása is, melynek bemutatója április 13.-án 16 órakor volt a Könyvfesztiválon.
E LA NAVE VA...

Halad tovább Aletta bárkája!
Szávai Géza Aletta bárkája című regényének újabb bemutatói voltak májusban:
Gyergyószentmiklóson május 15-én a Pro Art Galériában,
Marosvásárhelyen május 16-án a Bernády Házban,
30-án pedig a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban látták vendégül a szerzőt.
HÁMORI GABRIELLA és PREGITZER FRUZSINA után három másik színművésznő is megszólaltatta a regény főszereplőjét: Marosvásárhelyen TOMPA KLÁRA, Gyergyószentmiklóson BARTHA BORÓKA, a PIM-ben pedig HAVAS JUDIT.

VIDÁM KALENDÁRIUM címmel készült, és 2004. december 1-én indult egy olyan rovat (microsite), amely miatt néhány komoly ismerősöm szerint talán szégyellnem kellene magamat, de én nem szégyellem, hogy életem legszomorúbb pillanataiban mindig humorral - néha ökörködéssel! - védekeztem.
Legalább két hónapon át minden második, páratlan napon (hadd legyen a kalendárium páratlan!) tesszük fel a honlapra az akkor névnapjukat ünneplők nevére írt-rajzolt grafikai lapot, amely levelezőlapként tovább küldhető vagy kinyomtatható. >>>
A kalendáriumról, afféle háttérként, tájékoztatóként olvassák el amit a LÁTÓ című lapnak írtam 1996-ban, amikor "anyagot" kértek tőlem, és én "kalendáriumot" küldtem.

TORZMAGYAR címmel jelent meg egy esszékötetem, amelynek hozzáférhetőségét fontosnak tartom, ezért 2004. december 10., délután 4 órától - az internetes bemutató pillanatától - teljes egészében olvasható a honlapon. Mielőtt a könyv címétől bárki megijedne, kérem olvassa el Bevezetőjét.
Ezt a mozgóképet látod, ha a könyv lapjait pörgeted:MEGJELENT!
Olvass bele a könyvbe:
    fejezet
Mai dátum:
2019.10.14


Látogatók száma:
426674
2004. 11. 15.-től

Webdesign: